Om Bengt's Bison

Välkommen till Bengt's Bison!

Bengt Håkansson, även känd som Bengt's Bison startade det hela år 2009 då fyra Amerikanska präriebison kalvar ifrån High Chaparral samt tre kvigor ifrån Trosa köptes in. Redan då va passionen för dessa fantastiska djur väldigt stor och drömmen om att ha några bisonoxar i något av sina hägn var nu ett faktum.

Några år senare kommer Katarina Gabrielsdotter in i bilden och som utbildad kock kan hon tillsammans med Bengt erbjuda tips och råd på tillagning utav ditt nyinhandlade bisonkött.

Idag består flocken utav 58 stycken bisonoxar som röra sig fritt bland sina fyra hägn. Utav dessa så avlas det på 2 tjurar samt 16 kor. Bisonoxarna är uppfödda på deras normala och naturliga föda.

Bisonkött, bisonskinn, bisonskalle eller bisonsafri, varmt välkommen!

//Bengt & Katarina